Parlamenti ellenőrzés


A Hivatal parlamenti ellenőrzését az Nbtv. 14. §-ában meghatározott keretek között az Országgyűlés a Nemzetbiztonsági Bizottsága közreműködésével látja el. A parlamenti ellenőrzés hatékony működésének elősegítése érdekében a Hivatal általános tevékenységéről rendszeresen, de legalább évente kétszer, a Kormány Hivatallal kapcsolatos határozatairól pedig folyamatosan tájékoztatja a Hivatalt irányító miniszter a Bizottságot.

A fentieken kívül, a parlamenti ellenőrzés gyakorlása során a Bizottság:

  • tájékoztatást kérhet a minisztertől és a miniszter egyidejű értesítése mellett a főigazgatótól az ország nemzetbiztonsági helyzetéről, a Hivatal működéséről és tevékenységéről; az igazságügyért felelős minisztertől, a Hivatal irányításáért felelős minisztertől, és a főigazgatótól a titkos információgyűjtés esetén alkalmazott engedélyezési eljárásról; 
  • kivizsgálhatja a Hivatal jogellenes tevékenységére utaló panaszokat; 
  • ha a Hivatal jogszabályellenes vagy nem rendeltetésszerű tevékenységét feltételezi, vizsgálat lefolytatására felkérheti a minisztert, aki a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Bizottságot; 
  • ha a Hivatal jogszabályellenes működését észleli, és azt indokoltnak tartja, ténymegállapító vizsgálatot folytathat le, amely során betekinthet a Hivatal nyilvántartásában lévő, az adott ügyre vonatkozó iratokba, meghallgathatja a Hivatal munkatársait; 
  • ha bármely módon a Hivatal jogszabályellenes vagy nem rendeltetésszerű működését észleli, felhívhatja a minisztert a szükséges intézkedés megtételére, és kezdeményezheti a felelősség megvizsgálását; a miniszter a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Bizottságot; 
  • kinevezésük előtt meghallgatja a főigazgatói tisztségre jelölt személyeket, alkalmasságukról állást foglal.